کتاب پایان فروش سنتی، آغاز فروش سرعتی
این کتاب در سال 1387 توسط چاپخانه دانشگاه شیراز به چاپ رسید.
مولف در این کتاب از انواع فن آوری های مدیریت ارتباط با مشتری و شیوه های مدیریت کسب و کار و روانشناسی بازار همراه با متد های بازاریابی نوین در بخش تجارت جهانی مطالبی را ارائه می دهد و مروری بر روش های کسب و کار و تبلیغات اینترنتی و تکنولوژی های توسعه بازار و همچنین انواع ریسک های تجاری و غیر تجاری در بازارهای جهانی می نماید.

نویسنده در این کتاب از انواع شیوه های بازاریابی  و شناخت مشتری و روانشناسی بازار ، شیوه های ارتباط با مشتری و انواع تبلیغات به زبانی ساده  سخن گفته است.